Show

Wat is showtraining?

Showtraining bereidt de geleider en zijn hond voor om te showen op tentoonstellingen zodat deze daar behoorlijk kunnen voorgesteld worden. U wordt op deskundige wijze begeleidt hoe u uw hond op de best mogelijke manier kan presenteren. Ook kan er aan het gangwerk van de hond gewerkt worden zodat hij optimaal tot zijn recht komt bij het presenteren van de hond. Een goede beoordeling hangt dikwijls van een klein detail af, en de manier waarop u uw hond presenteert. U leert verder het in stand zetten van de hond, het betere gangwerk, de gebitscontrole, het laten betasten, het showklaar maken van je hond en wat wel en niet toegestaan is op tentoonstellingen en shows, in en buiten de ring, hoe u moet inschrijven... Showtraining is niet alleen gunstig show gericht, maar is tevens goed voor de socialisatie van de hond.

Geen keuring

Alhoewel de lesgevers een ruime ervaring hebben, mag u de show niet als een keuring beschouwen. Advies mag er altijd gevraagd worden, ze zullen u de nodige raad geven

Hoe oud?

Ook op de leeftijd van de hond staat geen beperking, zelfs de kleinste pups mogen gerust deelnemen

Tentoonstelling

De exposanten worden om 8 uur 's morgens toegelaten in de hallen van de plaats waar de tentoonstelling georganiseerd wordt. Voor zij naar de voor hen gereserveerde hokken mogen gaan worden de honden eerst door de dierenarts gecontroleerd..

Deze onderzoekt de algemene gezondheid van de honden en of de nodige inentingen in orde zijn.

Daarna zie je de meeste mensen hun honden opmaken, de haartjes goed leggen...

De eigenlijke keuringen beginnen omstreeks 10 uur. U krijgt een bepaalde ring toegewezen. In deze ring presenteren verschillende rassen zich in hun groep.

Buiten per ras, zijn de honden ook nog ingedeeld in bepaalde klassen:

  • Puppyklas: voor honden vanaf 6 maanden
  • Jeugdklas: voor honden vanaf 9 maanden
  • Open klas: voor honden vanaf 15 maanden
  • Intermediaire klas: voor honden van 15 tot 24 maanden
  • Veteranen klas: voor honden vanaf 8 jaar
  • Gebruikshondenklas:voor honden vanaf 15 maanden en in het bezit van een attest van FCI
  • Kampioenenklas:voor honden vanaf 15 maanden en in het bezit van een certificaat van kampioen.

In elke klas worden de reuen en de teven apart beoordeeld om uiteindelijk in iedere klas een winnende reu en teef te verkrijgen.

Al deze winnaars - binnen een bepaald ras - lopen dan later nog eens tegen elkaar om te bepalen wie die dag de mooiste hond is van een bepaald ras. Voor elk ras zijn er standaards opgesteld waaraan het ras moet voldoen. Het is volgens deze standaards dat de honden beoordeeld worden door de keurmeesters.

De beste hond van een bepaald ras, kan een CAC-titel (certificat d'aptitude au Championnat) krijgen, mits hij de kwalificatie "uitmuntend" gekregen heeft. Wint de hond meerdere van deze titels in België en in het buitenland, kan hij Belgisch kampioen of zelfs internationaal kampioen worden.

De beste honden van elk ras komen vervolgens nog eens tegen elkaar uit in de 'ere-ring'. Tussen al deze kampioenen wordt de beste hond gekozen. De beste hond krijgt dan ook de titel Best in Show;

Wilt u eens meedoen? Op de volgende link vindt u de tentoonstellingskalender van België.

De tentoonstelling is een doelgerichte schoonheidswedstrijd, richtinggevend aan de fok ter verbetering van het ras.

De 331 door de FCI ( Fédération Cynologique Internationale) erkende rassen zijn in 10 groepen verdeeld volgens het type en vooral het gebruik der honden. Deze groepen zijn :

  Groep l Herdershonden  
  Groep 2 Pinschers & Schnauzers, Molossers, Zwitserse Sennenhonden en andere rassen  
  Groep 3 Terriers  
  Groep 4 Teckels  
  Groep 5 Spitz- en Oertypes  
  Groep 6 Loop- en zweethonden  
  Groep 7 Staande honden  
  Groep 8 Apporteerhonden  
  Groep 9 Gezelschapshonden  
  Groep 10 Alle windhonden  

De meeste tentoonstellingen spreiden zich over twee dagen. Meestal worden de honden van groepen 2 - 4 - 7 - 8 - 10 de eerste dag gekeurd, de honden van groepen 1 - 3 - 5 - 6 - 9 de tweede dag, of omgekeerd. Tentoonstellingen zijn Open, met CAC of met CACIB.CAC. (Zie Hondenterminologie).

Alle informatie vindt men terug in de catalogus van de tentoonstelling, die per dag de aanwezige rassen aangeeft, het aantal honden, het ringnummer waar elk ras gekeurd wordt en de naam van de keurmeester. De keuringen verlopen in volgorde van de catalogus.

Classificatie

De honden worden per ras gekeurd. Ieder ras heeft een wel bepaalde schoonheidsstandaard. Nadat de keurmeester de hond nauwkeurig heeft onderzocht zal hij hem een kwalificatie toekennen, die varieert tussen uitmuntend (ideaal beeld van het ras met eventueel enkele minieme onvolmaaktheden), en onvoldoende (hond die te ver afwijkt van de standaard) met als tussenstadia zeer goed (hond die met de standaard overeenkomt maar met relatief grotere afwijkingen) of goed (hond die met de standaard overeenkomt maar talrijke en /of aanzienlijke afwijkingen vertoont).

Alle honden van eenzelfde ras worden niet tesamen gekeurd : men maakt eerst een onderscheid tussen reuen en teven, dan volgt een indeling per ouderdom of reeds behaalde titels. De puppyklas groepeert alle honden van 6 tot 9 maanden; de jeugdklas groepeert die van 9 tot 18 maanden; de kampioenklas groepeert alle honden die al een kampioenstitel behaalden; de anderen zijn verzameld in de openklas of soms in de werkklas (voor de rassen onderworpen aan werkproeven : bewaking, jacht, enz.); en de veteranenklas, voor honden ouder dan 6 jaar. In iedere klas worden de honden door de keurmeester onderzocht en geklasseerd.

Voor ieder ras kan de keurmeester aan de beste reu en aan de beste teef van de open-, werk- en kampioensklas die de kwalificatie uitmuntend behaalde, een CAC (Schoonheidscertificaat) en een CACIB (Internationaal Schoonheidscertificaat) uitreiken.

Dan zal de keurmeester de beste hond van het ras kiezen, de BOB (Best of Breed), de reu of de teef die het ras in de Erering moet vertegenwoordigen.

In de namiddag komen de beste honden van ieder ras samen in de Erering voor de verkiezing van de "Beste van de Groep". Onze Schnauzers & Pinschers komen dus uit tegen de beste honden van Groep 2, waaronder de Dobermann, Tchiorny Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Shar-Pei, Boxer, Duitse Dog, Bordeaux Dog, Engelse Bulldog, Bullmastiff, Rottweiler, Mastino Neapolitano, Newfoundlander, Hovawart, Sint Bernard, en nog verschillende minder gekende rassen.

De honden van de andere aanwezige groepen worden op dezelfde manier gekeurd. Er blijven dus 5 "Best van de groep" honden die de volgende dag terug zullen komen.

De tweede dag van de tentoonstelling

De honden van de rasgroepen die de tweede dag aanwezig ziijn worden op dezelfde manier gekeurd.

De 5 "Beste van de Groep" van de eerste dag en de 5 "Beste van de Groep" van de tweede dag komen samen in de Erering, voor de verkiezing van de B.I.S., de

BEST IN SHOW !!!

Subcategories

Copyright 2011 Show.
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free