Flyball

 

Flyball is een teamsport waarbij 4 honden om de beurt over 4 hindernissen naar een toestel rennen. In dit toestel zit een tennisbal. De hond laat met een druk van de voorpoten de bal uit het toestel springen en moet de bal zo vlug mogelijk naar zijn baasje brengen. Daarbij gaat hij natuurlijk terug over de schansen. De hond moet met de bal over de start/finishlijn zijn vooraleer de volgende hond over de startlijn mag gaan.

Om zo weinig mogelijk tijd te verliezen worden de honden dan ook getraind om neus-aan-neus op de start/finish-lijn met elkaar te wisselen. Helaas levert een te snelle wissel een rode lamp op. Deze hond moet opnieuw lopen.

Andere fouten zijn: te vroeg starten, balverlies, naast de schansen lopen, storen bij het andere team ...

De honden hoeven niet te vertrekken vanop de startlijn. Om op volle snelheid te lopen aan de startlijn wordt de hond enkele meters voor de start opgestuurd. Dit noemt men de vliegende start. Training, inzicht en concentratie zijn vereist om een vliegende start te combineren met goede wissel op de startlijn.

De hoogte van de schansen is minimum 17,5 cm en maximum 35 cm. Deze hoogte isafhankelijk van de schouderhoogte (schofthoogte) van de hond, min 10 cm. De race wordt gelopen op de schanshoogte van de kleinste deelnemende hond. Dit wil zeggen dat de kleinste hond in een team de spronghoogte voor het team bepaalt. De schansen en het apparaat staan steeds op dezelfde afstand zoals vastgelegd in de officiële reglementen van de kush. (Van start- tot finishlijn ong. 31 meter).

Subcategories

Copyright 2011 Flyball.
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free