De Border Collie is een werkhond afkomstig uit de 18de eeuw. Hij zou afstammen van Collies in de Lowlandgraafschappen en de bordergraafschappen van Schotland en Groot-Brittanië.
Deze hond is al eeuwen de beste werkkracht van de Engelse en Schotse farmer.
Een Border Collie die hem helpt zijn honderden schapen op te halen, te verzamelen, te splitsen, ... enz.
Dit is onbetaalbaar.
Ook vele schapenhouders en veehandelaars hier in België kennen inmiddels de waarde van deze hond.
De club is er erg fier op dat vele van deze mensen op de B.B.C.C met hun hond hebben leren werken en geleerd hebben hem te begrijpen.

Kenmerken - De Border collie mag niet zenuwachtig noch agressief zijn , maar moet levendig, oplettendnscherp reagerend zijn.

Algemene verschijning - De algemene verschijning moet die zijn van een evenwichtige hond. Het vloeende silouet, sierlijk en fraaie harmonie vertonen, samen met voldoende substantie, waardoor de indruk gewekt word dat het dier in staat is gedurende lange tijd ijverig zijn plicht te doen. Iedere neiging tot grofheid of zwakte moet als ongewenst worden beschouwd.
Hoofd en schedel - De schedel is tamelijk breed zonder uitstekende achterhoofdsknobbel.De wangen mogen niet zwaar en bolvormig zijn.De naar de neuspunten toe versmallende voorsnuit moet kort en krachtig zijn. scheden en voorsnuit zijn bijna even lang. Zwarte neus met goed ontwikkelde neusgaten.
Ogen - De ogen moeten ver uiteen staan, ovaal van vorm en donker bruin zijn , behalve bij Bleu-Merls, waarbij één of beide ogen geheel of gedeeltelijk blauw mogen zijn, levendig en verstandig.
Oren - De oren zijn midelmatig groot en matig dik, ver uit elkaar geplaatst. ze worden opgericht of half opgericht gedragen en zijn zeer bewegelijk.De binnenkant van de oren moeten behaard zijn.
Gebit - De tanden moetren sterk zijn, perfect en compleet scharen. De boventanden moeten vlak voor de ondertanden staan. De tanden moeten recht in de kaken staan.
Hals - De hals moet van goede lengte zijn,krachtig en gespierd, zonder overdrijvenn, maar licht gebogen en breder wordend naar de schouder toe.
Voorhand - de voorbenen staan van voor gezien evenwijdig, de middenvoeten staan van terzijde gezien ietwat schuin naar voor. Het bot moet rond en sterk zijn, maar niet te zwaar. Schouders goed schuin geplaatst, ellebogen goed aangesloten.
Lichaam - Atletische verschijning, goedgebogen ribben, diepe en tamelijk brede bordtkas, brede en gespierde lenden niet te hard opgetrokken, het lichamm is iets langer van de schofhoogte.
Achterhand - De achterhand moet breed zijn. Het kruis verloopt vloeiend maar de staartwortel toe. De dijen moeten lang, breed en goed gespierd zijn met goed gebogen knieën en krachtige sprongen, die laag geplaatst moeten zijn. De achtermiddenvoeten moeten goede botten hebben en van achter gezien evenwijdig lopen.
Voeten - Ovaal van vorm: dikke en perfecte voetzolen, tenen matig gebogen en goed aangesloten; sterke korte nagels. .
Gang - De beweging moet gemakkelijk, vloeiend en moeiteloos zijn waarbij de voeten zo laag mogelijk worden opgetild en de indruk wordt gewekt dat de hond gemakkelijk kan sluipen. Van voor gezien beweegt de hond recht, zonder zwakte in de schouders, ellebogen of polsen.
Staart - De staart moet matig lang zijn, de wervels reikend tot de hak. Hij moet laag ingeplant en goed behaard zijn, met naar boven gebogen staartpunt, gracieus de lijn over de rug en kruis volgend. In actie moet de staart worden opgeheven, maarhij mag niet over de rug worden geslagen.
Vacht - Twee variëteiten ; 1) half lang 2) kort. De dichte middelmatige dikke bovenvacht en de korte zachte dichte ondervacht vormen een weerbestendige bescherming. Overvloedige beharing aan de de hals ( de manen ), broek en staart. Op de snuit, de oren, de voorbenen ( uitgezonderd de beharing aab de achterzijd ervan ) en de achtermiddenvoeten moet het haar kort zijn.
Kleur - Kleurvariaties zijn toegestaan. Wit mag nooit domineren 
Maat - De ideale schofthoogte voor reuen is 21 inches ( 53,34 cm ), leven iets kleiner.
Opmerkingen - Reuen moeten twee duidelijk ontwikkelde testikels bezitten die geheel in het scrotum moeten zijn ingedaald.
 
Copyright 2011 De Border Collie.
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free